Project Manager

Publié il y a 2 ans

Start Date : ASAP

Duration : 6 months

Languages : English

Location : Brussels

Skills required:

– At least 5 years of experience in Project Manager

– Good experience in managing Application Projects

– Good collaboration with frontmaster

– Manage Planing

– Manage Scope

– Manage Budget

– Proven working in a Internation Context

– Able to handle steerings

Online solliciteren :

Door ons deze gegevens te bezorgen, verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw gegevens om uw aanvraag te behandelen en om u te contacteren indien dit nodig is.

Alle persoonlijke gegevens in uw CV en dit formulier zullen uitsluitend gebruikt worden om onze opdracht te voltooien: u contacteren voor deze specifieke sollicitatie.

Indien u wenst dat wij u eveneens voor andere jobaanbiedingen contacteren, vink dan volgende aan:
Onze firma zal de verzamelde persoonlijke gegevens niet overdragen, verkopen, verhuren of uitwisselen aan of met andere organisaties of entiteiten zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Indien u uw toestemming geeft, bewaren wij uw gegevens gedurende maximum 2 jaar. Na deze termijn zullen wij u vragen of u wenst dat uw gegevens bijgewerkt worden of eerder dat uw gegevens verwijderd worden uit ons gegevensbestand.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of een kopij of de wijziging of de verwijdering van uw persoonlijke gegevens vragen.

Voor bijkomende vragen met betrekking tot de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken en/of uw GDPR-rechten, gelieve onze Privacy Notice te lezen en/of ons een email te sturen naar dpo@talencia.eu.

Sollicitation en ligne :

Par l’envoi de ces informations, vous nous marquez votre accord pour le traitement de vos données personnelles en vue de donner suite à votre requête et de vous contacter si nécessaire.

Toutes les données personnelles contenues dans votre CV et dans ce formulaire seront exclusivement utilisées dans le cadre de notre mission : vous contacter pour le job pour lequel vous sollicitez.

Au cas où vous souhaiteriez être contacté(e) pour d’autres offres de jobs, veuillez cocher la case ci-dessous :
Notre entreprise ne transférera pas, ni ne vendra, ni ne louera, ni n’échangera vos données personnelles à/avec aucune organisation ni entité sans votre consentement préalable.

Nous conserverons les informations vous concernant durant maximum 2 ans.  Passé ce terme, nous vous demanderons si vous souhaitez mettre à jour vos données ou, plutôt, retirer vos données de notre base de données. À tout moment, vous pouvez demander une copie de vos données personnelles en notre possession ou leur modification ou leur suppression de notre base de données.

Pour toute question supplémentaire sur le traitement de vos données personnelles et vos droits en matière de RGPD, nous vous invitons à lire notre Privacy Notice et/ou à nous envoyer un mail à dpo@talencia.eu.

Sollicitation en ligne

Un numéro de téléphone valide est requis.