skip to Main Content
Permanente Oplossing – Methodologie
  • Uw Business Solution Consultant bij Talencia helpt U uw behoeften te definiëren.
  • Uw Business Solution Consultant zoekt en identificeert de beste overeenkomsten tussen U en de kandidaten op basis van de achtergrond, interesses, beschikbaarheid en “must have” van deze laatste.
  • Talencia ontmoet de beste kandidaten.
  • Talencia stuurt U een zeer gedetailleerd rapport en een referentiecheck van de gescreende kandidaat.
  • Gedurende het hele proces rapporteert uw Business Solution Consultant U op wekelijkse basis wat betreft de onderzoeksresultaten alswel de algemene marktsituatie.
  • U beslist of U de kandidaten ontmoet of niet.
  • U kiest de beste kandidaat en tekent rechtsreeks met hem een contract.
  • Talencia factureert U een éénmalig honorarium (ofwel een vast bedrag ofwel een percentage van de jaarlijkse vergoeding van de kandidaat).

Op aanvraag kunnen we U enkele referenties bezorgen.

Back To Top

Talencia Consulting offers solutions

Send us your CV
Increase your chances to find a top job in the IT sector
CONTACT US